ABC-kurs

För dig som vill träna att läsa och skriva på svenska och samtidigt lära dig språket i en långsammare takt.
Studierna omfattar 20 eller 25 lektioner / vecka och i studierna ingår:
–  Svenska
–  Matematik
–  Samhälle, kultur och religion
–  IT
–  Musik

I studierna ingår också en enveckas praktikperiod på en arbetsplats.

Du kan också välja:
–  Sport
–  Fritt skapande
–  Textila tekniker