Ansökan & Avgifter

Ansökan

Du söker till oss genom att skicka in ansökningsblanketten som du kan få från skolan eller ladda ner från vår hemsida, här. Du kan även fylla i din ansökan elektroniskt från menyn ovan.

Tfn 010 327 1610 (Vasa Campus), 010 327 1601 (rektor)
e-post:  info[at]efo.fi.
Sista ansökningsdag är 31.5. Om lediga platser finns kan antagning också ske senare. Läsåret 2021–2022 startar den 19 augusti 2021. Hör gärna av dig om du undrar över något!
För att kunna antas som studerande måste du ha giltigt uppehållstillstånd i landet.

Avgifter 2021-2022
Veckopris: 75 € (innehåller lunch, undervisning, kopior, olyckfallsförsäkring etc.)
Avgift för de som enligt överenskommelse studerar 20h/vecka: 60 €
OBS: Du kan ansöka om helt eller delvis subventionerad studieavgift! (I form av så kallade studiesedlar.)
OBS: Studierna är gratis för dem som har en av TE-byrån godkänd integrationsplan samt för läropliktiga (=de som går ut åk 9 våren 2021)!
Kontakta FPA för att få reda på vilken typ av andra stöd du kan få för studierna. Studierna berättigar till statens studiestöd.

Logi på internatet:
• 2-personers rum 40 €/ 5 dagar
• eget rum 60 €/ 5 dagar
• Möjlighet till heltidsboende för studerande över 18 år (380 €/mån)
I priset ingår alla måltider under skoldagar.
För den som är berättigad till FPA:s bostadstillägg är stödet 88,87 € per månad för boende på skolans internat.