Ansökan & Avgifter

Ansökan

Du söker till oss genom att skicka in ansökningsblanketten som du kan få från skolan eller ladda ner från vår hemsida, här. Du kan även fylla i din ansökan elektroniskt från menyn ovan.

Saknar du studieplats så ta kontakt!
Tfn 010 327 1610 (Vasa Campus), 010 327 1601 (rektor)
e-post:  info[at]efo.fi.
Sista ansökningsdag är 31.5. Om lediga platser finns kan antagning också ske senare. Läsåret 2018–2019 startar den 23 augusti 2018. Hör gärna av dig om du undrar över något!


Avgifter 2018-2019
Veckopris: 42 € (innehåller undervisning, kopior, olyckfallsförsäkring etc.)
Avgift för de som enligt överenskommelse studerar 20h/vecka: 34 €
Studierna är gratis för dem som har en av TE-byrån godkänd integrationsplan.

Lunch (frivilligt): 5 €/dag

Logi på internatet:
• 2-personers rum 30 €/ 5 dagar
• eget rum 50 €/ 5 dagar
• Möjlighet till heltidsboende för studerande över 18 år (350 €/mån)
För den som är berättigad till FPA:s bostadstillägg är stödet 88,87 € per månad för boende på skolans internat. Ett mycket förmånligt alternativ!
Studierna berättigar till statens studiestöd. Blanketter fås från skolan eller från FPA. Arbetssökande kan kontakta TE-byrån för utredning om ekonomiskt stöd.