Ansökan & Avgifter

Ansökan

Du söker till oss genom att skicka in ansökningsblanketten som du kan få från skolan eller ladda ner från vår hemsida, här. Du kan även fylla i din ansökan elektroniskt från menyn ovan.

Tfn 010 327 1610 (Vasa Campus), 010 327 1601 (rektor)
e-post:  info[at]efo.fi.

Läsåret 2021–2022 startade den 19 augusti 2021. Vi tar dock emot ansökningar fortsättningsvis. Hör gärna av dig om du undrar över något! Fyll i blanketten här! 
För att kunna antas som studerande måste du ha giltigt uppehållstillstånd i landet.

Avgifter 2021-2022

OBS: Du kan ansöka om helt eller delvis subventionerad studieavgift! (I form av så kallade studiesedlar.)
OBS: Studierna är gratis för dem som har en av TE-byrån godkänd integrationsplan samt för läropliktiga (=de som går ut åk 9 våren 2021)!

Veckopris: 75 € (innehåller lunch, undervisning, kopior, olyckfallsförsäkring etc.)
Avgift för de som enligt överenskommelse studerar 20h/vecka: 60 €

Kontakta FPA för att få reda på vilken typ av andra stöd du kan få för studierna. Studierna berättigar till statens studiestöd.

Logi på internatet:
• 2-personers rum 40 €/ 5 dagar
• eget rum 60 €/ 5 dagar
• Möjlighet till heltidsboende för studerande över 18 år (380 €/mån)
I priset ingår alla måltider under skoldagar.
För den som är berättigad till FPA:s bostadstillägg är stödet 88,87 € per månad för boende på skolans internat.