3–7.6.2019 Dagläger för barn

Du som är 6–11 år är välkommen att tillbringa den första sommarlovsveckan på ett roligt dagläger i Evangeliska Centret! De gemensamma samlingarna innehåller sång- och lekstunder, bibelbitar och utflykter till bl.a. Cinema bowling och Bragegården. Varje dag kan barnen dessutom välja mellan olika workshopar enligt eget intresse. Det officiella programmet pågår kl. 9.30–16.00. Det finns dock möjlighet för barnen att komma redan 8.45 och de kan stanna kvar på lägerplatsen till kl. 17.00 om man meddelar på förhand. Lägret avslutas på fredagen med en samling för familj och vänner kl 15.00.
Lägerledare är Sabina Sjöbacka och Angelica Lassila med hjälpledare.

Avgift: Lägret kostar 85 € per barn, eller 20 €/dag/barn. I priset ingår lunch och mellanmål, materialkostnader, olycksfallsförsäkring och allt program. Syskonrabatt: första syskonet betalar 85 €, därpå följande syskon 75 €/barn. 

Anmälan: senast måndag 20.5 via formuläret nedan. Uppge barnets namn, födelsedatum, målsmans kontaktuppgifter, val av workshopar varje dag (bindande), ev. diet, samt om barnet vistas på lägret utöver det officiella programmet. Lägret ordnas om minst 10 barn deltar. Vi kan ta emot max 25 barn. Workshopsgrupperna fylls enligt anmälningsordning.

Frågor? Kontakta Efos kurssekreterare, kurssekreterare@efo.fi/010 3271612 eller SLEF:s ungdomssekreterare, edny.fors@slef.fi/ 050 590 4229. 

Arr: Efo och SLEF, www.efo.fi & www.slef.fi. VÄLKOMMEN!

Kursanmälan Dagläger

 

Bekräfta