1–2.9.2018 Invigning av EC (Evangeliska Centret)

Lördag 1.9.2018 kl. 16.00–21.00
Under lördagen hålls öppet hus i EC med inomhusspårning, musikprogram av en mängd olika konstellationer, pizzabuffé och kaffeservering. Lördagen erbjuder alla åldrar ypperliga möjligheter att bekanta sig med de nya och nyrenoverade utrymmena samt den verksamhet som kommer att försiggå där.

Söndag 2.9.2018
11.00 Dörrarna öppnas – möjlighet till rundvandring
11.30 Lunch (förhandsanmälan krävs)
12.30 Uppvaktningar och hälsningar (förhandsanmälan krävs
13.00 Invigningsfest, Mikael Still, Björn Wallén, Göran Stenlund, EvangeliVox m.fl.
15.00 GloriaDei-mässa, Ingvar Dahlbacka, Albert Häggblom, Simon Granlund m.fl.