3–16.6.2018 Lägerskriftskola

”Skriban” ordnas direkt efter grundskolans avslutning, 3.6–16.6.2018. Vi träffas också en gång under vintern, söndagen den 21 januari.
Deltagaravgift: 225€ (inkl. kursavgift, material, kost och logi)
Den egentliga anmälningstiden har gått ut, men om du ändå vill vara med kan du kontakta rektor Kristian Sjöbacka, e-post: kristian.sjobacka@efo.fi eller tfn 010 3271601.
Välkommen!