18.3.2018 Elevförbundsfest

Elevförbundsfest. Sista gången i gamla byggnaderna.
kl 12 Lunch
kl 13 Elevförbundets årsmöte
kl 14 Huvudfest
Servering och årskursträffar
kl 17 GloriaDei-mässa med nattvard i festsalen