18.3.2018 GloriaDei-mässa

Tema: Kristi Sändebud
Liturg: Ralf Sandin
Predikant: Torsten Sandell

Mässorna har internationell karaktär med flerspråkiga delar. Huvudspråket är svenska. Under predikan ordnas skild undervisning för barnen. Servering efter mässan i skolans matsalen.