29.4.2018 GloriaDei-mässa

Radiering för Yle Vega
Tema: Himlen i sikte
Liturg: Albert Häggblom
Predikant: Jimmy Österbacka
Mässorna har internationell karaktär med flerspråkiga delar. Huvudspråket är svenska. Under predikan ordnas skild undervisning för barnen. Servering efter mässan i skolans matsalen.