21.1.2018 GloriaDei-mässa

Tema: Jesus väcker tron
Liturg: Albert Häggblom
Predikant: David Forsblom
Under vårterminen ordnar Svenska Lutherska Evangeliföreningen och Evangeliska folkhögskolan tre stycken GloriaDei-mässor.
Mässorna har internationell karaktär med flerspråkiga delar. Huvudspråket är svenska. Under predikan ordnas skild undervisning för barnen. Servering efter mässan i skolans matsalen.