17–19.11.2017 Apologetikhelgen Alltid redo!

Annons till hemsidanVälkommen med på en helg i apologetikens, d.v.s. trons försvars, tecken! Apologetikhelgen Alltid redo! ordnas årligen i slutet av hösten kring olika aktuella teman.
Årets tema är Jesus – ingen väg, en väg eller Vägen? Hur möter vi utmaningen från ateism och relativism? och föreläsare är Mats Selander och Per Ewert från Sverige.
Kom med och få mer kött på benen gällande försvaret av kristen tro och kristna värderingar i ett sekulariserat samhälle!


Anmäl dig i formuläret längst ner på denna sida senast 13 november!

Hela broschyren med priser och annan information hittar du här: Broschyr, AR17
OBS! Vi ordnar också barnprogram vid behov!
Kännbar rabatt för studerande och pensionärer!

Fredag 17.11
18.00 Inledning
18.15 Hur bemöter man en radikal skeptiker? Mats Selander
19.45 Är människan alltings mått? Om individualismens och sekularismens
rötter och frukter. Per Ewert
21.00 Kvällste

Lördag 18.11
9.30 Morgonbön
9.45 Tomma tunnor skramlar mest – Om nyateismens retorik och hur vi
bemöter den. Per Ewert
11.00 Har den gudstroende hela bevisbördan? Mats Selander
12.00 Lunch
13.00 Sant för dig men ej för mig… Om relativismen och andra världsbilder. Per Ewert
14.30 Kaffe
15.00 Flyter allt? Om postmodernism, moral, bibeltolkning och intolerant
”tolerans”. Mats Selander
16.30 Talarna mot väggen! Frågestund.
18.00 Middag
19.00 Kvällsmöte för allmänheten “Håll fast vid det som du blivit överbevisad om!”
(2 Tim 3:14). Predikan av Per Ewert, sångprogram m.m.
20.00 Kvällste

Söndag 19.11
9.30 Morgonandakt
10.00 Varför döljer du ditt ansikte, Gud? Om Guds fördoldhet. Mats Selander
11.45 Jesus – ingen väg, en väg eller Vägen? Per Ewert
13.00 Lunch
14.00 Utan Jesus ingen mobil i fickan – om vetenskap och kristen tro. Mats Selander
15.30 Kaffe
16.00 GloriaDei-mässa, pred. och liturg Marcus Jakobsson

Kursanmälan

    Alltid redo!

 

Bekräfta