19.11.2017 GloriaDei-mässa kl 16 (obs klockslaget!)

GloriaDei-mässa med nattvard i skolans festsal kl 16.
Tema: Jesus kommer, Liturg och predikant: Marcus Jakobsson

Barnkören EvangeliKIDZ medverkar.