23.4.2017 GloriaDei-mässa kl. 17.00

Välkommen att fira gudstjänst med nattvard i Efos festsal tre gånger per termin!
GloriaDei-mässan kännetecknas av fräscha mässmelodier, internationella inslag och gemenskap mellan olika åldrar. Separat barnprogram ordnas under predikan. Efteråt serveras kvällste i matsalen. Alla är varmt välkomna!