25–26.11.2017 Körläger med Evangelicum

Körläger med Ungdomskören Evangelicum, ledare Niklas Lindvik
Mera info: http://www.slef.fi/evangelicum/evangelicums-program

Anmälning till körläger med Evangelicum

 

Bekräftelse