26.3.2017 Elevförbundsfest med jubileumskonsert

På lördag kväll 25.3. kl. 18.00 ordnas elevförbundets auktion i matsalen.

Elevförbundsfestens program, söndag 26.3

12.00 Lunch (anmäl till 010 327 1613 eller camilla@efo.fi)
13.00 Elevförbundets årsmöte
14.00 Elevförbundsfest med tal av tidigare rektorn Ola Österbacka, sång och musik, intagning av nya medlemmar m.m. Kollekt till förmån för skolan.
15.30 Kaffe, uppvaktningar med anledning av skolans 90 år, samt årskursträffar. Lotteri.
18.00 90-årsjubileumskonsert i Trefaldighetskyrkan med Simon Granlund, Stefan Lönnqvist, Margareta Nordqvist, Bill Ravall, Henrik Östman, m.fl. Konferencier: Bertil Blom. Altarandakt: Leif Erikson. Psalmsång. Kollekt till förmån för skolan.