27.4.2017 Garantiföreningens årsmöte kl 18

Medlemmar i Garantiföreningen för Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland rf kallas till årsmöte torsdagen den 27.4.2017 kl 18 på Strandgatan 21-22 Vasa.
Stadgeenliga ärenden. I tur att avgå är ordinarie medlemmen Mikael Still och hans ersättare Göran Särs.
Styrelsen, Garantiföreningen för Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland rf.