24.5.2017 Läsåret avslutas, vårfest kl 18

Läsåret avslutas med en vårfest kl 18 i skolans festsal. Alla välkomna.
Sång- och musikprogram, betygsutdelning m.m.
Servering efteråt.