21–22.11.2020 Bibelns röda tråd

Bibelns röda tråd är en spännande helg där vi tillsammans med den erfarne bibelläraren Leif Nummela som vägvisare får gå genom hela Bibeln, från det första kapitlet i Gamla testamentet till det sista i Nya testamentet. Vi får inspireras av hur hela Bibeln – med alla 66 böcker – hänger ihop genom den röda tråden som är Jesus Kristus. 

Konceptet Bibelns röda tråd är välbeprövat och mycket omtyckt och passar för både unga och gamla. Leif Nummela har många års erfarenhet av att resa runt med BRT i olika församlingar och föreningar. Mer info kommer under höstens lopp bl.a. i Sändebudet, som lösblad och på efo.fi och slef.fi. Helgen ordnas i samarbete med SLEF Vasa.