6–8.11.2020 Alltid redo! Apologetikhelg

Konferensen Alltid redo! har i år rubriken ”Bekänna färg – om identitet och sexualitet i vår tid”. Konferensen gästas av Olof Edsinger och Ray Baker.

Anmälningsformuläret öppnas i början av hösten.

Fredag 
18.00 “Förnuft och fantasi” – En kväll kring C S Lewis • Gäster i soffan: Ray Baker, Lilian Lindén, Leif Olin, Henrik Östman och Johan Eklöf (samtalsmoderator)
Kvällste med scones

Lördag
9.15 Morgonandakt och inledning
9.30 Äktenskapet – varför så viktigt? • Edsinger
10.30 Paus
10.45 Samkönat sex i Bibeln och under antiken • Baker och Edsinger
12.15 Lunch
13.15 Från tolerans till normkritik • Edsinger
14.15 Kaffe
14.45 Normkritikens följder: när queer och trans blir ideologi • Edsinger 
16.15 Paus
16.30 Q & A – Frågestund • Baker och Edsinger
17.15 Middag
18.00 Kvällsmöte för allmänheten
– “Gud, gör mig normal!”- En personlig berättelse om att känna oönskad samkönad attraktion • Ray Baker
– Sångprogram • David Forsblom, Jenny Nygård & Jonathan Stenlund
Kvällste
20.30 (ca) Ungdomssamling med Ray Baker i samarbete med ungdomsgruppen Lutski

Söndag
9.00 En kommunikativ utmaning. Varför är sexualitets-, identitets- och könsfrågor så heta i vår tid? • Edsinger
10.30 Paus
10.45 När någon man älskar kommer ut. Hur kan man samtala om dessa frågor? • Baker
12.00 Varför är dessa frågor viktiga? Och varför är de inte viktigast? • Baker och Edsinger
13.00 Lunch
14.00 Högmässa
• Leif Erikson, Niklas Lindvik m.fl.
Kyrkkaffe

Olof Edsinger
Ray Baker