Öppen andakt dagligen måndag–fredag kl. 10–10.15 (ej 19.4, 22.4, 1.5)

Välkommen med på en enkel morgonandakt varje vardag kl. 10 i festsalen. Efteråt kan man köpa sig en kopp kaffe i EC-café eller besöka SLEF-Medias bokhandel.