1.6–12.6.2020 Lägerskriftskola

Hej, du som är född 2005 eller tidigare! “Lägerskriban” i Evangeliska Centret i Vasa ordnas för dig inkommande sommar den 1.6–12.6.2020. Skriftskolan består av ca två veckors läger i början av sommaren och en kortare träff under vintern.

Skriftskolan ordnas av Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland och Svenska Lutherska Evangeliföreningen och de konfirmerade registreras som konfirmerade inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Deltagaravgiften är 235 € och inkluderar kost och logi, undervisning, material och försäkring.

Om du har frågor får du gärna ta kontakt med Niklas Lindvik, niklas@efo.fi / 010 327 1604 eller Carolina Djupsjöbacka, kurssekreterare@efo.fi / 010 327 1612. Anmälningstiden har i princip gått ut men ta kontakt om du ännu vill vara med!

Välkommen med!

Arr. Efo och SLEF