6–7.2.2021 Bibelhelgen Med evigheten i sikte – ONLINE

Välkommen till årets MEIS, som ordnas online via mötesplattformen Zoom. Årets tema är ”Oaser i öknen” och bibelstudiehållare är Antti Laato från Åbo. Andra medverkande är Torsten och Tua Sandell, Mathias och Tanja Forsblom m.fl.

Lördag

9.45 Zoom-mötet öppnas och man kan logga in för att kolla att allt fungerar.
Meeting ID: 955 1301 0692
Passcode: MEIS-2021

10.00–11.00 Inledningssamling och Bibelstudium 1: Berättelsen om ökenvandringen i Gamla testamentet – Antti Laato
12.30–13.30 Seminarier
a) Al Massira i praktiken – Torsten Sandell
Meeting ID: 941 7558 6466
Passcode: Torsten-21

b) Bön är vattenkällan i öknen – Tua Sandell
Meeting ID: 983 5287 7694
Passcode: TuaSand-21

c) Kommunikation i parförhållandet – Mathias och Tanja Forsblom
Meeting ID: 996 4885 5588
Passcode: Forsblo-21

14.30 Bibelstudium 2: Berättelsen om ökenvandringen i Nya testamentet – Antti Laato
15.30–16.30 Seminarier
a) Kristen väckelse i muslimvärlden – Torsten Sandell

Meeting ID: 941 7558 6466
Passcode: Torsten-21

b) Låt mig dela vattnet i bönens källa med andra ökenvandrare! – Tua Sandell
Meeting ID: 983 5287 7694
Passcode: TuaSand-21

c) Kommunikation i parförhållandet – Mathias och Tanja Forsblom
Meeting ID: 996 4885 5588
Passcode: Forsblo-21

18.00–19.00 Festkväll
– Albert Häggblom m.fl.
20.00 Ungdomssamling 

Söndag

10.00–11.00 Söndagsskola för alla åldrar
11.30–12.30 Bibelstudium 3: Herren leder historien och sitt folk
– Antti Laato
14.00–15.00 Familjemässa – Torsten Sandell

Ladda ner broschyren här! Följ också MEIS på Facebook! https://www.facebook.com/MEIS-bibelhelgen-Med-evigheten-i-sikte-913413948735533