22.3.2020 Elevförbundsfest

Välkommen på skolans största fest där tidigare studerande får träffas och årets studerande tas in som medlemmar i elevförbundet!

14.00 Huvudfest
17.00 GloriaDei-mässa