7–9.2.2020 Bibelhelgen Med evigheten i sikte (MEIS)

Temat för årets MEIS är ”Medan vi vakar”. Huvudtalare är Ville Auvinen från Åbo.
Det blir också en mängd intressanta parallellseminarier, festkväll, konsert med Mrs Bighill Singers, familjemässa m.m.
Barnen har eget åldersanpassat program under hela helgen och också för tonåringarna ordnas egna programpunkter. Mer info om programmet m.m. hittar du här!