25–26.1.2020 Körläger med Evangelicum

Körläger för ungdomar tillsammans med Ungdomskören Evangelicum. Anmälningar via formuläret nedan senast måndag 20.1.2020. Mera info finns här:

Anmälning till körläger med Evangelicum

 

Bekräftelse