9–10.11.2019 Förbönskurs

Varmt välkommen till en kurs i förbön! Genom att ge och få personlig förbön verkliggörs Guds omsorg, kärlek och barmhärtighet i den kristna gemenskapen. För dig som vill lära dig något om att be för andra ordnar SLEF, Efo och SLEF Vasa en kurs i förbön den 9–10 november 2019 på EC. Kursen behandlar bönens och förbönens teologi, förberedelse inför ledning av personlig förbön, allmänna ämnen som berörs i förbönen samt förebedjarens efterarbete.

Kursen ger verktyg för att fungera som personlig förebedjare under mötes- och gudstjänsttillfällen samt i hemgrupper och mindre grupper. Kursen ger också förberedelse för andra uppdrag i förebedjartjänst, t.ex. som medvandrare eller förebedjare på kristna läger.

Som ledare för kursen fungerar SLEF:s verksamhetsledare Albert Häggblom och ungdomsarbetsledare Tom Wiklund. De har tillsammans utarbetat en kurshelhet och har tidigare dragit ett flertal kurser i ämnet. 

Anmäl dig senast 1.11 till kurssekreterare Carolina Djupsjöbacka, tfn 010 327 1612, kurssekreterare@efo.fi.

Kursen pågår kl. 10–21 på lördagen. På söndag kväll kl. 17–19 blir det förbönspraktik under Centrumkvällen som ordnas i EC av SLEF Vasa. Klicka på ”Flyer-förbönskurs” längre ner på sidan för att se hela programmet och övrig information!

Kursen kostar 45 € inklusive mat.