25–27.10.2019 Apologetikhelgen ”Alltid redo!”

”Tvivlarens guide till Bibeln”

Årets huvudtalare är Dr John Dickson från Australien. John Dickson är apologet, talare och historiker. Han doktorerade 2001 på den tidiga kristendomens historia. John Dickson är också författare till ett femtontal böcker, bl.a. “Humilitas: A Lost Key to Life, Love, and Leadership”, “Simply Christianity: Beyond Religion” och serien “The Doubter’s Guide to…”  

Alltid redo-konferensen 2019 utgår till stora delar från boken “The Doubter’s Guide to the Bible”. Dicksons föreläsningar hålls på engelska men simultantolkas till svenska för dem som behöver. Mer information fås av kurssekreteraren på kurssekreterare[at]efo.fi, tfn 010 327 1612.