29–31.10.2021 Apologetikhelgen Alltid redo! ”Bekänna färg – om identitet och sexualitet i vår tid”

Konferensen Alltid redo! har i år rubriken ”Bekänna färg – om identitet och sexualitet i vår tid”. Konferensen gästas av Olof Edsinger och Ray Baker. Vi vill uppmuntra alla intresserade att delta i kursen på plats i Evangeliska Centret, men om man inte har möjlighet att vara med fysiskt kan man också delta via den digitala mötesplattformen Zoom. Kursavgiften är densamma vilket sätt man än väljer att delta på.

Anmälningsformuläret hittar du genom att klicka på denna länk: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPsIkq9F12jc8hjA84WO5i4PKdtTNyUPwmhfl3q2mTkdLXUw/viewform

Fredag 

18.00 Äktenskapet – varför så viktigt?
–19.00 • Edsinger

Lördag

9.30 Morgonbön
Samkönat sex i Bibeln och under antiken
• Baker och Edsinger

11.00 Från tolerans till normkritik 
• Edsinger

12.00 Lunch

13.00 Normkritikens följder: när queer och trans blir ideologi. Efteråt möjlighet att ställa frågor.
• Edsinger 

14.30 Kaffe

15.00 En kommunikativ utmaning. Varför är sexualitets-, identitets- och könsfrågor så heta i vår tid? 
• Edsinger

16.00 Paus

16.15 Q & A – Frågestund
• Baker och Edsinger

17.15 Middag

18.00 Kvällsmöte för allmänheten
– “Gud, gör mig normal!”- En personlig berättelse om att känna oönskad samkönad attraktion
• Ray Baker
– Sångprogram
• David Forsblom, Jenny Nygård & Jonathan Stenlund
Kvällste

19.30 (ca) Ungdomssamling med Ray Baker i samarbete med ungdomsgruppen Lutski

Söndag

10.30 Morgonandakt

10.45 När någon man älskar kommer ut. Hur kan man samtala om dessa frågor? 
• Baker

12.00 Varför är dessa frågor viktiga? Och varför är de inte viktigast?
• Baker och Edsinger

13.00 Lunch

14.00 “Förnuft och fantasi” – En eftermiddag kring C S Lewis
• Gäster i soffan: Ray Baker, Leif Olin, Henrik Östman och Johan Eklöf (samtalsmoderator)
“Afternoon tea” med scones

17.00 GloriaDei-mässa i EC (endast fysisk närvaro) Arr: SLEF och Efo