28.1.2022 Lösningsfokuserad kristen terapeut, 80 sp – ny kurs startar.

Lisää tietoa koulutuksesta suomeksi: www.kristillinenterapia.fi

Utbildningen Lösningsfokuserad kristen terapeut ordnas 2022–2023 på Evangeliska folkhögskolan, Vasa.

Den lösningsfokuserade kristna terapin grundar sig på den kristna mänskouppfattningen och på den lösningsfokuserade terapins principer och metoder med klienten i centrum. Utgångspunkt är att skapa en positiv syn på individens liv och på hennes relationer, som skapad av Gud, värdefull och unik. Utbildningens målsättning är att ge den studerande kunskap och färdigheter att fungera som lösningsfokuserad terapeut eller själavårdsterapeut och ger också möjlighet att söka vidare till psykoterapistudier.

Målgruppen är bl.a. personer inom den sociala branschen, hälsovården, kyrka och församling, skola och utbildning, samt alla som har ett intresse av att arbeta med mänskor.

Den tvååriga utbildningen omfattar 80 studiepoäng och består av närstudieträffar i regel 2 dagar/månad samt hemuppgifter, egen terapi m.m.

Utbildningen är tvåspråkig med finska som huvudsakligt föreläsningsspråk. Den studerande får själv använda sitt eget språk och föreläsningsmaterialet översätts till svenska.

Utbildningens pris är 4.800 € och betalas i månadsrater på 185 €. Ev. kost och logi, samt egen terapi tillkommer.

Kursledare är Mikko Takala (PeD, psykoterapeut). Även andra föreläsare medverkar under utbildningens gång. Kursen ordnas som ett samarbete mellan Kristillinen Terapiainstituutti och Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland.

Mer information ges av KTI:s studiesekreterare (på finska): opintosihteeri@kristillinenterapiainstituutti.fi, tfn 040 024 5368 och av Efos kurssekreterare (på svenska): kurssekreterare@efo.fi, tfn 010 327 1612.

Fritt formulerade ansökningar samt CV skickas till KTI:s studiesekreterare eller Efos kurssekreterare.

Kristillinen Terapiainstituutti www.kristillinenterapia.fi