7–11.6.2021 Dagläger för barn

Inled sommarlovet med ett roligt dagläger!

Lägret ordnas i Evangeliska Centret (EC) den 7–11 juni 2021 och riktar sig till dig som är 6–ca 11 år. Adress: Korsholmsesplanaden 2, Vasa.

Det blir roligt och omväxlande program med bibelstunder, pyssel, lek, utfärder, picknick och en massa roliga aktiviteter och workshops. Det egentliga lägerprogrammet pågår 9.30–16.00 men man kan vistas på lägerplatsen mellan 8.45 och 17 varje dag om man behöver. 

Lägret kostar 85 € för det första barnet. Följande syskon betalar 75 €. Enskilda dagar kostar 20 €. I priset ingår program, försäkring och lunch och mellanmål. Blir lägret fullt prioriteras barn som deltar hela veckan. 

Anmälan görs senast 19.5 till kurssekreterare@efo.fi. Uppge barnets namn och födelseår samt vårdnadshavarens mailadress.
Info: www.efo.fi, kurssekreterare@efo.fi, martin.sandberg@slef.fi eller tfn 010 327 1612.

OBS! Vi tar hänsyn till coronasituationen, är noga med hygienen, vistas mycket utomhus o.s.v. Gruppstorlekarna anpassas enligt vad de aktuella restriktionerna tillåter. Lägret kan vid behov delas in i 2–3 mindre grupper. Vi ger ut mer information om arrangemangen till de anmälda när vi vet hur restriktionerna för juni ser ut.

Välkommen!