Alla inlägg av admin

Lösningsfokuserad kristen terapeut – utbildningen pågår.


Lisää tietoa koulutuksesta suomeksi: www.kristillinenterapia.fi

OBS! Ett infotillfälle om utbildningen ordnas 10.10 kl. 18.00 på Efo. Tillfället är öppet för alla intresserade vare sig man vill delta i utbildningen eller inte.

Utbildningen Lösningsfokuserad kristen terapeut ordnas i november 2019–november 2021 på Evangeliska folkhögskolan, Vasa

Den lösningsfokuserade kristna terapin grundar sig på den kristna mänskouppfattningen och på den lösningsfokuserade terapins principer och metoder med klienten i centrum. Utgångspunkt är att skapa en positiv syn på individens liv och på hennes relationer, som skapad av Gud, värdefull och unik. Utbildningens målsättning är att ge den studerande kunskap och färdigheter att fungera som lösningsfokuserad terapeut eller själavårdsterapeut och ger också möjlighet att söka vidare till psykoterapistudier.

Målgruppen är bl.a. personer inom den sociala branschen, hälsovården, kyrka och församling, skola och utbildning, samt alla som har ett intresse av att arbeta med mänskor.

Den tvååriga utbildningen omfattar 80 studiepoäng och består av närstudieträffar i regel 2 dagar/månad samt hemuppgifter, egen terapi m.m.

Utbildningen är tvåspråkig med finska som huvudsakligt föreläsningsspråk. Den studerande får själv använda sitt eget språk och föreläsningsmaterialet översätts till svenska.

Utbildningens pris är 4.800 € och betalas i månadsrater på 185 €. Ev. kost och logi, samt egen terapi tillkommer.

Kursledare är Mikko Takala (PeD, psykoterapeut). Kursen ordnas som ett samarbete mellan Kristillinen Terapiainstituutti och Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland.

Mer information ges av Efos kurssekreterare: kurssekreterare@efo.fi, tfn 010 327 1612 och av kursledaren: mikkotakala.terapia@gmail.com, tfn 050 354 2135.

Fritt formulerade ansökningar samt CV skickas till Efos kurssekreterare senast 31.10.2019.

Kristillinen Terapiainstituuttiwww.kristillinenterapia.fi

Inhiberad: 6–8.11.2020 Alltid redo! Apologetikhelg

Uppdatering: p.g.a. coronaläget i regionen skjuts kursen upp till hösten 2021.

Konferensen Alltid redo! har i år rubriken ”Bekänna färg – om identitet och sexualitet i vår tid”. Konferensen gästas av Olof Edsinger och Ray Baker.

Anmälningsformuläret öppnas i början av hösten.

Fredag 
18.00 “Förnuft och fantasi” – En kväll kring C S Lewis • Gäster i soffan: Ray Baker, Lilian Lindén, Leif Olin, Henrik Östman och Johan Eklöf (samtalsmoderator)
Kvällste med scones

Lördag
9.15 Morgonandakt och inledning
9.30 Äktenskapet – varför så viktigt? • Edsinger
10.30 Paus
10.45 Samkönat sex i Bibeln och under antiken • Baker och Edsinger
12.15 Lunch
13.15 Från tolerans till normkritik • Edsinger
14.15 Kaffe
14.45 Normkritikens följder: när queer och trans blir ideologi • Edsinger 
16.15 Paus
16.30 Q & A – Frågestund • Baker och Edsinger
17.15 Middag
18.00 Kvällsmöte för allmänheten
– “Gud, gör mig normal!”- En personlig berättelse om att känna oönskad samkönad attraktion • Ray Baker
– Sångprogram • David Forsblom, Jenny Nygård & Jonathan Stenlund
Kvällste
20.30 (ca) Ungdomssamling med Ray Baker i samarbete med ungdomsgruppen Lutski

Söndag
9.00 En kommunikativ utmaning. Varför är sexualitets-, identitets- och könsfrågor så heta i vår tid? • Edsinger
10.30 Paus
10.45 När någon man älskar kommer ut. Hur kan man samtala om dessa frågor? • Baker
12.00 Varför är dessa frågor viktiga? Och varför är de inte viktigast? • Baker och Edsinger
13.00 Lunch
14.00 Högmässa
• Leif Erikson, Niklas Lindvik m.fl.
Kyrkkaffe

Olof Edsinger
Ray Baker

17.11–10.12.2020 Online course: Swedish for Beginners

Learn the basics of Swedish in just a month!

Date: 17 November–10 December 2020.
Tuesday, Wednesday and Thursday at 4.30 p.m.–8.45 p.m. (GMT+2) (60 lessons)

Where and how: The course is an online course using the platforms Zoom and Google Classroom. A short introduction to the platforms will be given.
Join from anywhere in the world!

What: The course gives basic spoken and written knowledge of the Swedish language, as well as an insight into Finland-Swedish culture and society. All instructions are given in English and Swedish.

Course organizer: Evangeliska folkhögskolan, Vaasa, Finland / www.efo.fi
Teacher: Anna Smedlund

Level: Beginners’ course (level A1)

Fee: 65 €

Signing up: Before 10th of November by filling in the form below.
Questions? More information by e-mail: kurssekreterare@efo.fi or by phone: 010 3271612

Welcome! Välkommen!

Registration

    Swedish for Beginners 17 Nov–10 Dec 2020

 

Verify

 

21–22.11.2020 Bibelns röda tråd

Bibelns röda tråd är en spännande helg där vi tillsammans med den erfarne bibelläraren Leif Nummela som vägvisare får gå genom hela Bibeln, från det första kapitlet i Gamla testamentet till det sista i Nya testamentet. Vi får inspireras av hur hela Bibeln – med alla 66 böcker – hänger ihop genom den röda tråden som är Jesus Kristus. 

Konceptet Bibelns röda tråd är välbeprövat och mycket omtyckt och passar för både unga och gamla. Leif Nummela har många års erfarenhet av att resa runt med BRT i olika församlingar och föreningar. Mer info kommer under höstens lopp bl.a. i Sändebudet, som lösblad och på efo.fi och slef.fi. Helgen ordnas i samarbete med SLEF Vasa.

6–19.6.2021 Lägerskriftskola

Hej, du som är född 2006 eller tidigare! “Lägerskriban” i Evangeliska Centret i Vasa ordnas för dig inkommande sommar den 6.6–19.6.2021. Skriftskolan består av ett ca två veckor långt läger i början av sommaren och en–två kortare träffar under vintern/våren. 

Skriftskolan ordnas av Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland och Svenska Lutherska Evangeliföreningen och de konfirmerade registreras som konfirmerade inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Deltagaravgiften är 235 € och inkluderar kost och logi, undervisning, material och försäkring.

Om du har frågor får du gärna ta kontakt med Niklas Lindvik, niklas@efo.fi / 010 327 1604, Carolina Djupsjöbacka, kurssekreterare@efo.fi / 010 327 1612 eller Tomas Klemets, tomas.klemets@slef.fi.

Anmälningstiden har gått ut men ta kontakt om du ännu vill anmäla dig!

Välkommen med!