Alla inlägg av admin

Lösningsfokuserad kristen terapeut – utbildningen pågår.


Lisää tietoa koulutuksesta suomeksi: www.kristillinenterapia.fi

OBS! Ett infotillfälle om utbildningen ordnas 10.10 kl. 18.00 på Efo. Tillfället är öppet för alla intresserade vare sig man vill delta i utbildningen eller inte.

Utbildningen Lösningsfokuserad kristen terapeut ordnas i november 2019–november 2021 på Evangeliska folkhögskolan, Vasa

Den lösningsfokuserade kristna terapin grundar sig på den kristna mänskouppfattningen och på den lösningsfokuserade terapins principer och metoder med klienten i centrum. Utgångspunkt är att skapa en positiv syn på individens liv och på hennes relationer, som skapad av Gud, värdefull och unik. Utbildningens målsättning är att ge den studerande kunskap och färdigheter att fungera som lösningsfokuserad terapeut eller själavårdsterapeut och ger också möjlighet att söka vidare till psykoterapistudier.

Målgruppen är bl.a. personer inom den sociala branschen, hälsovården, kyrka och församling, skola och utbildning, samt alla som har ett intresse av att arbeta med mänskor.

Den tvååriga utbildningen omfattar 80 studiepoäng och består av närstudieträffar i regel 2 dagar/månad samt hemuppgifter, egen terapi m.m.

Utbildningen är tvåspråkig med finska som huvudsakligt föreläsningsspråk. Den studerande får själv använda sitt eget språk och föreläsningsmaterialet översätts till svenska.

Utbildningens pris är 4.800 € och betalas i månadsrater på 185 €. Ev. kost och logi, samt egen terapi tillkommer.

Kursledare är Mikko Takala (PeD, psykoterapeut). Kursen ordnas som ett samarbete mellan Kristillinen Terapiainstituutti och Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland.

Mer information ges av Efos kurssekreterare: kurssekreterare@efo.fi, tfn 010 327 1612 och av kursledaren: mikkotakala.terapia@gmail.com, tfn 050 354 2135.

Fritt formulerade ansökningar samt CV skickas till Efos kurssekreterare senast 31.10.2019.

Kristillinen Terapiainstituuttiwww.kristillinenterapia.fi

3–4.10.2020 Barnledarkonferens ”Låt barnen komma till mig”

Välkommen med på en inspirerande konferenshelg för kristna barnledare! Helgen riktar sig till just dig, som är anställd inom barnarbetet i någon församling eller som ställer upp som frivillig i olika barnledaruppgifter, t.ex. i någon väckelserörelse, söndagsskola, juniorgrupp eller liknande. 

Vare sig du jobbar med barn på heltid eller bara nu som då, tror vi att den här helgen kan inspirera och utrusta just dig för din uppgift. “Låt barnen komma till mig”, säger Jesus i Bibeln, och det är just det vi vill lyfta fram under konferensen – att det viktigaste vi kan göra inom kristet barnarbete är att låta barnen lära känna Jesus, att de hör Guds rike till. Kom med!

Huvudtalare är Lennart Henricsson och Hanna Simonsson från svenska Oasrörelsens barnverksamhet Youngsters. Det blir också många intressanta parallellseminarier, diskussioner, bön och lovsång, mässa m.m.

Anmälan till Barnledarkonferensen 3-4.10.2020

 

Bekräftelse

 

6–8.11.2020 Alltid redo! Apologetikhelg

Konferensen Alltid redo! har i år rubriken ”Bekänna färg – om identitet och sexualitet i vår tid”. Konferensen gästas av Olof Edsinger och Ray Baker.

Anmälningsformuläret öppnas i början av hösten.

Fredag 
18.00 “Förnuft och fantasi” – En kväll kring C S Lewis • Gäster i soffan: Ray Baker, Lilian Lindén, Leif Olin, Henrik Östman och Johan Eklöf (samtalsmoderator)
Kvällste med scones

Lördag
9.15 Morgonandakt och inledning
9.30 Äktenskapet – varför så viktigt? • Edsinger
10.30 Paus
10.45 Samkönat sex i Bibeln och under antiken • Baker och Edsinger
12.15 Lunch
13.15 Från tolerans till normkritik • Edsinger
14.15 Kaffe
14.45 Normkritikens följder: när queer och trans blir ideologi • Edsinger 
16.15 Paus
16.30 Q & A – Frågestund • Baker och Edsinger
17.15 Middag
18.00 Kvällsmöte för allmänheten
– “Gud, gör mig normal!”- En personlig berättelse om att känna oönskad samkönad attraktion • Ray Baker
– Sångprogram • David Forsblom, Jenny Nygård & Jonathan Stenlund
Kvällste
20.30 (ca) Ungdomssamling med Ray Baker i samarbete med ungdomsgruppen Lutski

Söndag
9.00 En kommunikativ utmaning. Varför är sexualitets-, identitets- och könsfrågor så heta i vår tid? • Edsinger
10.30 Paus
10.45 När någon man älskar kommer ut. Hur kan man samtala om dessa frågor? • Baker
12.00 Varför är dessa frågor viktiga? Och varför är de inte viktigast? • Baker och Edsinger
13.00 Lunch
14.00 Högmässa
• Leif Erikson, Niklas Lindvik m.fl.
Kyrkkaffe

6–19.6.2021 Lägerskriftskola

Hej, du som är född 2006 eller tidigare! “Lägerskriban” i Evangeliska Centret i Vasa ordnas för dig inkommande sommar den 6.6–19.6.2021. Skriftskolan består av ett ca två veckor långt läger i början av sommaren och en–två kortare träffar under vintern/våren. 

Skriftskolan ordnas av Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland och Svenska Lutherska Evangeliföreningen och de konfirmerade registreras som konfirmerade inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Deltagaravgiften är 235 € och inkluderar kost och logi, undervisning, material och försäkring.

Om du har frågor får du gärna ta kontakt med Niklas Lindvik, niklas@efo.fi / 010 327 1604, Carolina Djupsjöbacka, kurssekreterare@efo.fi / 010 327 1612 eller Tomas Klemets, tomas.klemets@slef.fi.

Anmäl dig helst senast 13.10 via formuläret nedan.

Välkommen med!

Anmälan till lägerskriftskola

 

Bekräftelse