Alla inlägg av admin

25–27.10.2019 Apologetikhelgen ”Alltid redo!”

”Tvivlarens guide till Bibeln”

Årets huvudtalare är Dr John Dickson från Australien. John Dickson är apologet, talare och historiker. Han doktorerade 2001 på den tidiga kristendomens historia. John Dickson är också författare till ett femtontal böcker, bl.a. “Humilitas: A Lost Key to Life, Love, and Leadership”, “Simply Christianity: Beyond Religion” och serien “The Doubter’s Guide to…”  

Alltid redo-konferensen 2019 utgår till stora delar från boken “The Doubter’s Guide to the Bible”. Dicksons föreläsningar hålls på engelska men simultantolkas till svenska för dem som behöver. Mer information fås av kurssekreteraren på kurssekreterare[at]efo.fi, tfn 010 327 1612.

8–9.11.2019 Lösningsfokuserad kristen terapeut – utbildningen startar. Ratkaisukeskeinen kristillinen terapeutti – koulutus alkaa.


Utbildningen Lösningsfokuserad kristen terapeut ordnas i november 2019–november 2021 på Evangeliska folkhögskolan, Vasa

Den lösningsfokuserade kristna terapin grundar sig på den kristna mänskouppfattningen och på den lösningsfokuserade terapins principer och metoder med klienten i centrum. Utgångspunkt är att skapa en positiv syn på individens liv och på hennes relationer, som skapad av Gud, värdefull och unik. Utbildningens målsättning är att ge den studerande kunskap och färdigheter att fungera som lösningsfokuserad terapeut eller själavårdsterapeut och ger också möjlighet att söka vidare till psykoterapistudier.

Målgruppen är bl.a. personer inom den sociala branschen, hälsovården, kyrka och församling, skola och utbildning, samt alla som har ett intresse av att arbeta med mänskor.

Den tvååriga utbildningen omfattar 80 studiepoäng och består av närstudieträffar i regel 2 dagar/månad samt hemuppgifter, egen terapi m.m.

Utbildningen är tvåspråkig med finska som huvudsakligt föreläsningsspråk. Den studerande får själv använda sitt eget språk och föreläsningsmaterialet översätts till svenska.

Utbildningens pris är 4.800 € och betalas i månadsrater på 185 €. Ev. kost och logi, samt egen terapi tillkommer.

Kursledare är Mikko Takala (PeD, psykoterapeut). Kursen ordnas som ett samarbete mellan Kristillinen Terapiainstituutti och Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland.

Mer information ges av Efos kurssekreterare: kurssekreterare@efo.fi, tfn 010 327 1612 och av kursledaren: mikkotakala.terapia@gmail.com, tfn 050 354 2135.

Fritt formulerade ansökningar samt CV skickas till Efos kurssekreterare senast 1.10.2019.

Kristillinen Terapiainstituuttiwww.kristillinenterapia.fi