Alla inlägg av admin

25–27.10.2019 Apologetikhelgen ”Alltid redo!”

”Tvivlarens guide till Bibeln”

Den 25–27 oktober 2019 är det igen dags för apologetikkonferensen Alltid redo! i Evangeliska Centret (EC) i Vasa.

I år får vi långväga besök då vår huvudtalare är Dr John Dickson från Australien. John Dickson är apologet, talare och historiker. Han doktorerade 2001 på den tidiga kristendomens historia. Han är också författare till ett femtontal böcker, bl.a. Humilitas: A Lost Key to Life, Love, and LeadershipSimply Christianity: Beyond Religionoch serien The Doubter’s Guide to …

Alltid redo-konferensen 2019 utgår till stora delar från boken The Doubter’s Guide to the Bible och har således temat ”Tvivlarens guide till Bibeln”. Dicksons föreläsningar hålls på engelska men simultantolkas till svenska för dem som behöver.

Förutom John Dickson medverkar Tore Jungerstammed ett par intressanta föreläsningar (på svenska) gällande Gamla testamentets historiska trovärdighet. Under lördagen ges också tillfälle att öva sig på apologetik i praktiken, som motvikt till de mer teoretiska bitarna. På lördag kväll hålls kvällsmöte med predikan av Boris Salo. Helgen avslutas med högmässa på söndag.

Anmälan till mat och logi görs senast 16.10.2019 via formuläret nedan. Mer information fås av kurssekreteraren på kurssekreterare[at]efo.fi, tfn 010 327 1612.

Klicka på broschyren när nedan så laddas den ner till Hämtade filer. Förstora bilden för tydlighets skull!

Kursanmälan

    Alltid redo!

 

Bekräfta

 

8–9.11.2019 Lösningsfokuserad kristen terapeut – utbildningen startar. Ratkaisukeskeinen kristillinen terapeutti – koulutus alkaa.


Lisää tietoa koulutuksesta suomeksi: www.kristillinenterapia.fi

OBS! Ett infotillfälle om utbildningen ordnas 10.10 kl. 18.00 på Efo. Tillfället är öppet för alla intresserade vare sig man vill delta i utbildningen eller inte.

Utbildningen Lösningsfokuserad kristen terapeut ordnas i november 2019–november 2021 på Evangeliska folkhögskolan, Vasa

Den lösningsfokuserade kristna terapin grundar sig på den kristna mänskouppfattningen och på den lösningsfokuserade terapins principer och metoder med klienten i centrum. Utgångspunkt är att skapa en positiv syn på individens liv och på hennes relationer, som skapad av Gud, värdefull och unik. Utbildningens målsättning är att ge den studerande kunskap och färdigheter att fungera som lösningsfokuserad terapeut eller själavårdsterapeut och ger också möjlighet att söka vidare till psykoterapistudier.

Målgruppen är bl.a. personer inom den sociala branschen, hälsovården, kyrka och församling, skola och utbildning, samt alla som har ett intresse av att arbeta med mänskor.

Den tvååriga utbildningen omfattar 80 studiepoäng och består av närstudieträffar i regel 2 dagar/månad samt hemuppgifter, egen terapi m.m.

Utbildningen är tvåspråkig med finska som huvudsakligt föreläsningsspråk. Den studerande får själv använda sitt eget språk och föreläsningsmaterialet översätts till svenska.

Utbildningens pris är 4.800 € och betalas i månadsrater på 185 €. Ev. kost och logi, samt egen terapi tillkommer.

Kursledare är Mikko Takala (PeD, psykoterapeut). Kursen ordnas som ett samarbete mellan Kristillinen Terapiainstituutti och Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland.

Mer information ges av Efos kurssekreterare: kurssekreterare@efo.fi, tfn 010 327 1612 och av kursledaren: mikkotakala.terapia@gmail.com, tfn 050 354 2135.

Fritt formulerade ansökningar samt CV skickas till Efos kurssekreterare senast 31.10.2019.

Kristillinen Terapiainstituuttiwww.kristillinenterapia.fi

9–10.11.2019 Förbönskurs

Varmt välkommen till en kurs i förbön! Genom att ge och få personlig förbön verkliggörs Guds omsorg, kärlek och barmhärtighet i den kristna gemenskapen. För dig som vill lära dig något om att be för andra ordnar SLEF, Efo och SLEF Vasa en kurs i förbön den 9–10 november 2019 på EC. Kursen behandlar bönens och förbönens teologi, förberedelse inför ledning av personlig förbön, allmänna ämnen som berörs i förbönen samt förebedjarens efterarbete.

Kursen ger verktyg för att fungera som personlig förebedjare under mötes- och gudstjänsttillfällen samt i hemgrupper och mindre grupper. Kursen ger också förberedelse för andra uppdrag i förebedjartjänst, t.ex. som medvandrare eller förebedjare på kristna läger.

Som ledare för kursen fungerar SLEF:s verksamhetsledare Albert Häggblom och ungdomsarbetsledare Tom Wiklund. De har tillsammans utarbetat en kurshelhet och har tidigare dragit ett flertal kurser i ämnet. 

Anmäl dig senast 1.11 till kurssekreterare Carolina Djupsjöbacka, tfn 010 327 1612, kurssekreterare@efo.fi.

Kursen pågår kl. 10–21 på lördagen. På söndag kväll kl. 17–19 blir det förbönspraktik under Centrumkvällen som ordnas i EC av SLEF Vasa. Klicka på ”Flyer-förbönskurs” längre ner på sidan för att se hela programmet och övrig information!

Kursen kostar 45 € inklusive mat.

19–21.11.2019 Hygienpass och kulturmöten kring mat

Välkommen med på en kurs för både finländare och nyinflyttade, där vi lagar mat från Finland och andra länder tillsammans. Vid skärbrädena, över grytorna och vid den gemensamma måltiden skapas en speciell samvaro!

Kursen hålls tisdag, onsdag och torsdag kl. 12.30–ca 16.30. Tisdagen ägnar vi åt hygienpasset – först får vi några lektioner undervisning och sedan skriver vi provet. På onsdagen och torsdagen koncentrerar vi oss på matlagning. Onsdagen ägnas åt finländska traditionella rätter och torsdagen åt internationella smaker. Man kan delta bara i onsdagens och torsdagens program om man inte vill skaffa hygienpass.

Undervisningsspråk är engelska och svenska. Som lärare fungerar Hillevi Lasén.

Kursens pris är 50 €. För hygienpasset tillkommer 25 €.

Mer info på kommande! Kontakta Efos kurssekreterare om du har frågor på tfn 010 327 1612 eller kurssekreterare@efo.fi. Du kan anmäla dig redan nu genom formuläret nedan:

Hygienpass och kulturmöten kring mat

 

Bekräftelse / Verification

 

31.5–13.6.2020 Lägerskriftskola (Anmälan öppen!)

Hej, du som är född 2005 eller tidigare! “Lägerskriban” i Evangeliska Centret i Vasa ordnas för dig inkommande sommar den 31.5–13.6.2020. Skriftskolan består av ca två veckors läger i början av sommaren och en kortare träff under vintern.

Skriftskolan ordnas av Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland och Svenska Lutherska Evangeliföreningen och de konfirmerade registreras som konfirmerade inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Deltagaravgiften är 235 € och inkluderar kost och logi, undervisning, material och försäkring.

Om du har frågor får du gärna ta kontakt med Niklas Lindvik, niklas@efo.fi / 010 327 1604 eller Carolina Djupsjöbacka, kurssekreterare@efo.fi / 010 327 1612. Du kan också anmäla dig direkt via nedanstående formulär. Anmälningar tas emot t.o.m. 13.10.2019.

Välkommen med!

Arr. Efo och SLEF

Lägerskriftskola, anmälan

 

Verifiering