Foto & IT


På den ettåriga linjen Foto & IT satsar vi på mångsidig foto- och dataundervisning. Linjen är en utmärkt grund om du vill starta eget företag, inför fortsatta studier eller om du allmänt är intresserad av fotografering. Skolan har en fin datasal med en snabb, modern datautrustning. Oberoende av vilka visionerna, idéerna och målen är, så är en datautbildning viktig i dagens samhälle. Under läsåret avläggs TIEKES datakörkort.

Du som vill syssla med fotografering och bildbehandling – det här är linjen för dig! Vi fotograferar även i skolans fotostudio. Studierna kan ytterligare breddas med valfria kurser från de andra linjerna.


Obligatoriska ämnen
Fotografering
Bildbehandling
Filmeditering
Layout i InDesign
Webdesign
Datakörkort
Företagskunskap
Bokföring / Matematik
Tro och Etik

Valbara ämnen
Datanotskrivning
Gitarrgrupp
Tonbildning
Körsång
Forma i trä
Textila ämnen
Frittskapande
Veckans aktivitet
Att växa som mänska
Olika språkkurser
Sport


Film om linjen //gjord av studerande