Linje C – Creativity

_________________________________________________________________________

Helårsstudier på Linje C fr.o.m. hösten 2019
OBS! Linjen kommer inte att starta hösten 2019 pga för få ansökningar, men en del kortare kurser med moduler från Linje C är under planering.

Linje C är för dig som vill:Linje C til lhemsidan, bollar

  • utveckla dina kreativa sidor
  • prova på många olika kreativa områden under ett års tid
  • göra något meningsfullt medan du funderar på framtiden
  • uppleva ett annorlunda år i en inspirerande miljö

Du kan studera hela året eller kortare perioder.

Linje C innehåller:
• självständigt arbete med egna projekt under året
• olika moduler i media&musik, färg&form, film&foto och friluft&sport
• allmänna ämnen som här&nu, jag&framtiden, pengar&företag, tro & liv

Anmälan till hösten här!