Linje X

_________________________________________________________________________

NYHET!
GRATIS STUDIER INOM RAMEN FÖR
 DEN FÖRLÄNGDA 
LÄROPLIKTEN! 

• KREATIVT PROGRAM
• LIVSKOMPETENS
• INDIVIDUELL 
LÄROPLAN
• EN LINJE MED FOKUS PÅ DIG!

LINJE X är ett attraktivt alternativ för den tonåring som av olika orsaker inte hittar sin plats i gymnasium eller yrkesutbildning. Kanske man behöver ett år att växa till sig, mogna eller bara få tid att fundera på vilken väg man vill fortsätta på sedan. Året ger också den studerande möjligheten att prova på många olika kreativa ämnesområden i en inspirerande miljö under ledning av sakkunniga lärare och handledare.

Utbildningen består av gemensamt innehåll (enligt en riksomfattande läroplan) samt valbara studier (inriktade studier, enligt läroanstaltens läroplan).
De gemensamma studierna består av bl. a:
• studie-, självkännedoms-, och arbetslivsfärdigheter
• interaktions- och kommunikationsfärdigheter
• matematiska grundfärdigheter
• studie- och karriärplaneringsfärdigheter
• färdigheter i anslutning till livshantering

De inriktade studierna består på Efo av en palett med olika kreativa och tekniska moduler, t.ex musik, foto, animering, film, grafisk design m.m.
Social kompetens och utrymme för personlig mognad betonas i studierna.
Även möjligheten att kunna höja vissa grundskolvitsord planeras. Läroplanen görs upp individuellt enligt den studerandes förutsättningar och behov.

Anmälan till hösten här!

Efter mottagen ansökan kallas den sökande till en antagningsintervju.