Språk


sprak

Språk för invandrare

Här studerar man om man snabbt och effektivt vill lära sig svenska och finska, samtidigt som man bekantar sig med Finlands kultur, seder och bruk. Normalt är över 20 nationaliteter och språk representerade under ett läsår.

Både svenska och finska undervisas på olika nivåer och vid sidan av språkstudierna kan man välja praktiska ämnen, foto och musikämnen. Målet med undervisningen är att de studerande efter ett eller två år kan studera vidare eller gå ut i arbetslivet. Studierna i svenska är också en förberedelse för allmän språkexamen. Detta innebär att man efter andra studieåret ska kunna delta i allmän språkexamen på mellannivå (B1-B2), vilket motsvarar kravet på finskt medborgarskap.

Ämnen
Svenska nybörjarkurs , målnivå A2
Svenska fortsättningskurs, målnivå B1-B2
Finska nybörjarkurs , målnivå A1-A2
Finska fortsättningskurs, målnivå A2-B1

Den som kan svenska har också möjlighet att välja vissa ämnen från andra linjer:

Valbara ämnen
Data
Fritt skapande
Textila ämnen
Gitarrgrupp
Körsång
Forma i trä
Bildkonst
Veckans aktivitet
Sport

sprakfoto

Språk för finländare

Språkprogrammet för finländare är till för den som vill lära sig finska eller svenska från grunden eller förbättra sina språkkunskaper,  tillsammans med mänskor från olika kulturer.

Ämnen
Svenska nybörjar- eller fortsättningskurs, målnivå A2-B1/B2
Finska nybörjar- eller fortsättningskurs, målnivå A1/A2- A2/B1
Olika språkkurser
Textila ämnen
Forma i trä
Fritt skapande
Foto
Datakörkort
Tro och etik
Veckans aktivitet
Att växa som mänska
Bildkonst
Sport


Svenska i Finland >>