Integration på svenska

Integration på svenska

En integrationsutbildning omfattar minst 25 lektioner/vecka, dvs. 4–6 lektioner per dag. Svenska och samhällsämnen utgör 20 lektioner och resten kan då vara något/några av de valbara ämnen som finns på schemat. Om du läser finska, sker det parallellt med svenskan, så att du antingen har en kortare kurs (2 lektioner/vecka) eller en längre kurs (8 lektioner/vecka).

Svenska, grundkurs              Målnivå A2–B1

För dig som vill lära dig svenska från grunden och som redan kan det latinska alfabetet. Målet är att du vid läsårets slut ska kunna umgås i vardagliga situationer på svenska, förstå det centrala innehållet i nyheterna och producera egna enklare texter på svenska. För den som satsar helhjärtat och även studerar själv på fritiden, är det möjligt att på våren delta i allmän språkexamen på mellannivå, vilket krävs för finländskt medborgarskap. Språkexamen avläggs vid Arbis i Vasa.

Svenska, fortsättningskurs              Målnivå B1–B2

För dig som redan har grundfärdigheter på A2-nivå och vill fördjupa dig i språket, antingen för framtida studier eller arbete eller för avläggande av allmän språkexamen på mellannivå, vilket sker vid Arbis i Vasa.

Samhälle, kultur och religion              Grundkurs

Du får grundläggande kunskap och fakta om Finland för att lättare kunna orientera dig i vårt land.

Samhälle, kultur och religion              Fördjupad kurs

Du får fördjupad kunskap om Finland samt färdigheter, som hjälper dig att bli mer delaktig i samhället. 

Finska            Kort kurs

För dig som vill ha en introduktion i det finska språket, så att du kan kommunicera i enklare, vardagliga situationer och förstå kortare texter.

Finska            Längre kurs

För dig som är ivrig att lära dig landets båda språk, så att du kan klara dig också på finska i vardagliga situationer, förstå skriftliga instruktioner och själv producera enklare korta texter.

Du kan också välja något/några av följande ämnen:

Textila ämnen
Forma i trä
Fritt skapande
Sport
Data