Integration på svenska

En integrationsutbildning omfattar minst 25 lektioner/vecka, dvs. 4–6 lektioner per dag. Svenska och samhällsämnen utgör 20 lektioner och resten kan då vara något/några av de valbara ämnen som finns på schemat. Om du läser finska, sker det parallellt med svenskan.

Svenska, grundkurs              Målnivå A2 (B1)
För dig som vill lära dig svenska från grunden och som redan kan det latinska alfabetet. Målet är att du vid läsårets slut ska kunna umgås i vardagliga situationer på svenska, förstå det centrala innehållet i nyheterna och producera egna enklare texter på svenska. För den som studerar intensivt och även studerar extra på fritiden, är det möjligt att på våren delta i allmän språkexamen på mellannivå, vilket krävs för finländskt medborgarskap. I Vasa avläggs språkexamen vid Arbis eller Vamia. I studierna ingår en tvåveckors praktikperiod på en arbetsplats. .

Svenska, fortsättningskurs              Målnivå B1–B2
För dig som redan har grundfärdigheter på A2-nivå och vill fördjupa dig i språket, antingen för framtida studier eller arbete eller för avläggande av allmän språkexamen på mellannivå, vilket sker vid Arbis eller Vamia i Vasa. I studierna ingår en treveckors praktikperiod på en arbetsplats.

Samhälle, kultur och religion              Grundkurs
Du får grundläggande kunskap och fakta om Finland för att lättare kunna orientera dig i vårt land.

 Samhälle, kultur och religion              Fördjupad kurs
Du får fördjupad kunskap om Finland samt färdigheter, som hjälper dig att bli mer delaktig i samhället. 

Finska, grundkurs
För dig som är ivrig att lära dig landets båda språk, så att du kan klara dig också på finska i vardagliga situationer, förstå skriftliga instruktioner och själv producera enklare korta texter.

Du kan också välja något/några av följande ämnen:
Textila ämnen
Fritt skapande
Sport
IT (grundkurs)