Svenska för arbetssökande

Svenska för arbetssökande

Språkkursen omfattar 20 lektioner/vecka och innehåller svenska på valbar nivå samt en kurs i Samhälle, kultur och religion.

Svenska, grundkurs              Målnivå A2–B1

För dig som vill lära dig svenska från grunden och som redan kan det latinska alfabetet. Målet är att du vid läsårets slut ska kunna umgås i vardagliga situationer på svenska, förstå det centrala innehållet i nyheterna och producera egna enklare texter på svenska. För den som satsar helhjärtat och även studerar själv på fritiden, är det möjligt att på våren delta i allmän språkexamen på mellannivå, vilket krävs för finländskt medborgarskap. Språkexamen avläggs vid Arbis i Vasa.

Svenska, fortsättningskurs              Målnivå B1–B2

För dig som redan har grundfärdigheter på A2-nivå och vill fördjupa dig i språket, antingen för framtida studier eller arbete eller för avläggande av allmän språkexamen på mellannivå, vilket sker vid Arbis i Vasa.

Samhälle, kultur och religion              Grundkurs

Du får grundläggande kunskap och fakta om Finland för att lättare kunna orientera dig i vårt land.

Samhälle, kultur och religion              Fördjupad kurs

Du får fördjupad kunskap om Finland samt färdigheter, som hjälper dig att bli mer delaktig i samhället.