Svenska i arbetet

Svenska i arbetet

Har du en utbildning antingen från ditt hemland eller från Finland och behöver kunna landets språk för att söka jobb? Eller har du kanske ett deltidsjobb, som går att kombinera med dagsstudier? Då kan du antingen välja att läsa enbart svenska (20h/vecka) eller också både svenska och finska (20 + 8h/vecka). Väljer du en kortare kurs i finska omfattar den 2 lektioner/vecka. En del av språkstudierna är en kurs i Samhälle kultur och religion, vilken också innehåller mycket svenska.

Svenska, grundkurs               Målnivå A2–B1

För dig som redan kan ett främmande språk, t.ex. engelska,
 och vill ha en snabb studietakt. Målet är att du vid läsårets slut ska kunna umgås i vardagliga situationer på svenska, förstå det centrala innehållet i nyheterna och producera egna enklare texter på svenska. För den som satsar helhjärtat och även studerar själv på fritiden är det möjligt att på våren delta i allmän språkexamen på B1-nivå, vilket krävs för finländskt medborgarskap. Språkexamen avläggs vid Arbis i Vasa.

Svenska, fortsättningskurs              Målnivå B1–B2

För dig som redan har grundfärdigheter på A2-nivå och vill fördjupa dig i språket, antingen för framtida studier eller arbete eller för avläggande av allmän språkexamen på B1-nivå, vilket sker vid Arbis i Vasa.

Samhälle, kultur och religion              Grundkurs

Du får grundläggande kunskap och fakta om Finland för att lättare kunna orientera dig i vårt land. 

Samhälle, kultur och religion                Fördjupad kurs

Du får fördjupad kunskap om Finland samt färdigheter, som hjälper dig att bli mer delaktig i samhället.

Finska           Kort kurs

För dig som vill ha en introduktion i det finska språket, så att du kan kommunicera i enklare, vardagliga situationer och förstå kortare texter.

Finska           Längre kurs       

För dig som är ivrig att lära dig landets båda språk, så att du kan klara dig också på finska i vardagliga situationer, förstå skriftliga instruktioner och själv producera enklare korta texter.

Du kan också välja något/några av följande ämnen:

Textila ämnen
Forma i trä
Fritt skapande
Sport
Data