Svenska i Finland

Kotisuomessafi_banneriSvenska i Finland: I ett projekt finansierat av Utbildningsstyrelsen för att utveckla studiematerial för undervisningen i svenska för invandrare, har Vasa Arbis i samarbete med Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland, Kristliga folkhögskolan i Nykarleby och Närpes vuxeninstitut/SÖFF spelat in ljudfiler med finlandssvenskt uttal i mp3-format. Lyssna på texterna ur materialet Svenska i Finland (textförfattare Margite Lindén, Efo) och öva dig i finlandssvenskt uttal.Materialet består av två kompendier med texter, övningar, grammatik och ordlistor och kan beställas via adressen:margite@efo.fiLycka till!
Kapitel 1
Familjen Nylund, text 1 Ordlista, Familjen Nylund
Familjen Nylund, text 2
Familjen Nylund, övning 1
Familjen Nylund, övning 2
Familjen Nylund, övning 3
Kapitel 2
Hur har du det, text Ordlista, Hur har du det
Hur har du det, övning 1
Hur har du det, övning 2
Hur har du det, övning 3
Kapitel 3
God morgon, text Ordlista, Godmorgon
God morgon, övning 1
Kapitel 4
Ursäkta, text Ordlista, Ursäkta
Ursäkta, övning 1
Kapitel 5
Vad kostar det, text Ordlista, Vad kostar det
Vad kostar det, övning 1
Vad kostar det, övning 2
Vad kostar det, övning 3
Kapitel 6
Jag är hungrig, text Ordlista, Jag är hungrig
Jag är hungrig, övning 1
Kapitel 7
Grannar, text 1 Ordlista, Grannar
Grannar, text2
Grannar, övning 1
Grannar, övning 2
Grannar, övning 3
Kapitel 8
Nya kläder, text Ordlista, Nya kläder
Nya kläder, övning 1
Nya kläder, övning 2
Kapitel 9
En vardagskväll, text Ordlista, En vardagskväll
En vardagskväll, övning 1
Kapitel 10
Norden, text Ordlista, Norden
Norden, text 2
Kapitel 11
En hälsning från Södern, text Ordlista, En hälsning från Södern
Några vanliga verb
Ordningstal
Datum och årtal
Kapitel 12
Lucia, text Ordlista, Lucia
Textförståelse
Kapitel 13
God jul, text Ordlista, God jul
Temaformer kapitel 1-13
Kapitel 14
Gott nytt år, text Ordlista, Gott nytt år
God Jul, text 2
Kapitel 15
Yrsa mår dåligt, text Ordlista, Yrsa mår dåligt
Yrsa mår dåligt, text 2
Prepositioner
Kapitel 16
I biblioteket, text Ordlista, I biblioteket
Kapitel 17
I möbelaffären, text Ordlista, I möbelaffären
I möbelaffären, text 2
Kapitel 18
Flaggan i topp, text Ordlista, Flaggan i topp
Kapitel 19
Svenska i Finland, text Ordlista, Svenska i Finland
Svenska i Finland, text 2
Bisatsinledare
Kapitel 20
Grattis, text Ordlista, Grattis
Grattis, text 2
Kapitel 21
Stockholm, tur och retur, text Ordlista, Stockholm, tur och retur
Oregelbundna verb