Studier

Ansök om studieplats här!

Förutom högklassig undervisning vill vi ge var och en möjlighet att utveckla sig själv, vilket ofta sker i mötet med andra människor och andra kulturer. Dessutom har du möjlighet att bo på skolans internat. Vi vill utöver det normala skollivet erbjuda andra upplevelser, t.ex. lägerskola, olika samlingar och fester och GloriaDei-mässor.

Studierna på Efo är i princip heltidsstudier och omfattar minst 25 lektioner per vecka, från mitten av augusti till slutet av maj. Läsåret 2019–2020 startar den 19 augusti 2019.

Vem kan studera på Efo?

  • du som gått ut grundskolan
  • du som skrivit studenten och vill ta ett mellanår före fortsatta studier
  • du som behöver en paus i livet, oberoende av ålder och livssituation
  • arbetslösa och daglediga
  • pensionärer
  • du som nyss flyttat till Finland och behöver lära dig språk och bli bekant med det finländska samhället och kulturen

För att kunna antas som studerande måste du ha giltigt uppehållstillstånd i landet.

Kontakta FPA (eller TE-byrån om du är arbetssökande) för att få reda på vilken typ av stöd du kan få för studierna. Du kan också ansöka om studiesedlar för gratis studier (t.ex. om du just har gått ut grundskolan).
Det finns också möjlighet att studera endast en termin på vissa linjer. Om du inte alls har möjlighet att studera på heltid kan du gå på någon av våra kortare kurser.
Info om kortkurserna hittar du här.

Ge din framtid rätt start !