6–19.6.2021 Lägerskriftskola

Hej, du som är född 2006 eller tidigare! “Lägerskriban” i Evangeliska Centret i Vasa ordnas för dig inkommande sommar den 6.6–19.6.2021. Skriftskolan består av ett ca två veckor långt läger i början av sommaren och en–två kortare träffar under vintern/våren. 

Skriftskolan ordnas av Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland och Svenska Lutherska Evangeliföreningen och de konfirmerade registreras som konfirmerade inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Deltagaravgiften är 235 € och inkluderar kost och logi, undervisning, material och försäkring.

Om du har frågor får du gärna ta kontakt med Niklas Lindvik, niklas@efo.fi / 010 327 1604, Carolina Djupsjöbacka, kurssekreterare@efo.fi / 010 327 1612 eller Tomas Klemets, tomas.klemets@slef.fi.

Anmälningstiden har gått ut men ta kontakt om du ännu vill anmäla dig!

Välkommen med!